Styrelse och husfogdarOrdförande: 

Kassör: Annika Rosenlew

Sekreterare, vice ordf.: Cecilia Carlberg


Övriga i styrelsen: 

Jan Cederlöf (suppleant)

Carina Söder Sandberg (suppleant)


Uthyrningsansvarig


Husfogdar: Urban Meijer, Thomas Lindhe


Webbansvarig: Rolf Hertzman


Valberedning: Peter Robähr


Revisor: Susanna Theimer Lövgren