Årsavgiften för 2020


OBS! Inget inbetalningskort kommer att skickas ut.


Årsavgiften för 2020 betalas senast den 31 mars 2020

till bankgiro 5356-1171


Den sammanlagda avgiften att betala är 990 kr för 100 kvm, 695 kr för 67 kvm och 570 kr för 50 kvm. Avgiften till Koloniträdgårdsförbundet är inräknad.


Kom ihåg att skriva lottnummer och namn i meddelandefältet.