3 mars 13-15  Fröbytardag

20 mars kl 19.00 Årsmöte i Gula huset

28 april Vårstädning 10-12 därefter lite förtäring i Gula Huset

13 juni från kl 18.00 Styrelsens besiktning av lotter.

     Lotter ska i det stora hela vara förberedda för odling senast den 13 juni

17 juli 18-20 Sommarstädning, ta gärna med picknick

September Skördefest, datum är inte bestämt

12 okt 10-12 Höststädning, föreningen bjuder på något att äta efter kl 12 i Gula Huset.


Vi har tre städdagar och alla måste vara med på minst två av dem. Den som inte deltar är skyldig att betala en avgift på 300 kronor för varje missat tillfälle. Den avgiften bestämdes på årsmötet 2010.


En missad städdag kan inte längre kompenseras med att arbeta en annan dag

eller utföra en annan tjänst. Detta beslutades på årsmötet 2018.


Den som återlämnar en lott som inte är rensad och inte grävd ska betala 1000:-