Styrelse och husfogdar

 

 

Ordförande: Axel Nordin (lott D15)

Kassör: Susanna Theimer-Lövgren (lott D14)

Sekreterare: Cissi Hanner (Lott C7)

 

Övriga i styrelsen: Helena Eriksson

Lars Samuelsson (suppleant)

 

Uthyrningsansvarig: Axel Nordin

 

Husfogdar: Urban Meijer, Martin Franzén

 

Webbansvarig: Rolf Hertzman

 

Valberedning: Peter Robähr