Styrelse och husfogdarOrdförande: Vakant

Kassör: Annika Rosenlew

Sekreterare, vice ordf.: Cissi Hanner (Lott B3+B4)


Övriga i styrelsen: Malin Wiberg

Lars Samuelsson (suppleant)

Carina Söder Sandberg (suppleant)


Uthyrningsansvarig: Cissi Hanner


Husfogdar: Urban Meijer, Thomas Lindhe


Webbansvarig: Rolf Hertzman

Facebook: Joakim Hahne


Valberedning: Peter Robähr, Birgitta Frisell


Revisor: Susanna Theimer Lövgren