Styrelse och husfogdar

 

 

Ordförande: Axel Nordin (lott D15)

Kassör: Annika Rosenlew

Sekreterare: Cissi Hanner (Lott B3+B4)

 

Övriga i styrelsen: Malin Wiberg

Lars Samuelsson (suppleant)

Carina Söder Sandberg (suppleant)

 

Uthyrningsansvarig: Axel Nordin

 

Husfogdar: Urban Meijer, Thomas Lindhe

 

Webbansvarig: Rolf Hertzman

Facebook: Joakim Hahne

 

Valberedning: Peter Robähr, Birgitta Frisell

 

Revisor: Susanna Theimer Lövgren