Kallelse till ordinarie årsmöte

 

 

Mötet äger rum Onsdagen den 20 mars 2019, kl. 19.00 i föreningslokalen, Skogsviksvägen 1 i Danderyd (allmänt kallat det gula huset).

 

Medlem har rätt att till årsmötet lämna skriftlig motion om något som ska tas upp på årsmötet.

 

Motion ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 mars 2019. Motion sänds till cissi_hanner@hotmail.com eller till

Cissi Hanner, Lomvägen 659, 192 57 Sollentuna.

 

Varmt välkomna!

 

Styrelsen