Årsavgiften för 2019


OBS! Inget inbetalningskort kommer att skickas ut.


Årsavgiften för 2019 betalas senast den 31 mars 2019.


Den sammanlagda avgiften att betala är 990 kr för 100 kvm, 695 kr för 67 kvm och 570 kr för 50 kvm. Avgiften till Koloniträdgårdsförbundet är inräknad.


Kom ihåg att skriva lottnummer och namn i meddelandefältet.